புத்தகங்கள்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சகோதர சகோதரிகளே! இஸ்லாம் தமிழில் என்கிற இந்த இணையத்தளத்தில் நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். இது மூலமாக இஸ்லாத்தின் உண்மையான கொள்கைகளை நாம் கற்றுக்கொள்வோம். இஸ்லாம் ஒரு அமைதியான இனிமையான மார்க்கம், இது மனிதகுலத்திற்கு சமாதானத்தையும் அன்பையும் கற்றுக்கொடுக்கிறது.


பரிசுத்தவான்களின் வரலாறு இஸ்லாத்தின் இறைதூதர் முஹம்மத் (ஸல்)

History of Infallible Prophet Muhammad (sawaws)


இமாம் அலி (அலைஹிஸ் ஸாலாம்)

Imam Ali (as)


பாத்திமா ஸிஹ்ரா (அலைஹஸ் ஸலாம்)

Fathima Zehra (sa)


இமாம் ஹஸன் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Hassan (as)


இமாம் ஹுஸைன் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Hussain (as)


இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Zainul Abideen (as)


இமாம் முஹம்மத் பாக்கிர் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Muhammad Baqir (Alaihis Salaam)


இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக்(அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Jafar Sadiq (Alaihas Salaam)


இமாம் மூஸா அல் காழிம் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Musa al Kazim (Alaihas Salaam)


இமாம் றிழா (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Reza (Alaihas Salaam)


இமாம் ஜவாத் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Jawad (Alaihas Salaam)


இமாம் ஹாதி (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Hadi (Alaihas Salaam)


Imam Hassan al Askari (Alaihas Salaam)

இமாம் ஹஸன் அல் அஸ்கரீ (அலைஹிஸ் ஸலாம்)


இமாம் மஹ்தி (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Mehdi (Alaihas Salaam)


மாலிக் அஷ்தருக்கு ஹஸ்ரத் அலியின் அறிவுரை

Imam Ali’s Letter to Malik Ashtar


ஸஹிபா ஸஜ்ஜாதிய்யா

Sahifa e Sajjadiya

Imam Zainul Abedeen (as)

இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)


துஆ குமைல்

Dua e Kumail


பன்னிரண்டு இமாம்களின் பெயர்கள் தமிழில்

Twelve Imams names in Tamil


உண்மையை ஏற்றுக்கொள்வோம்

இமாம் ஹுஸைனைக் கொன்றவர்கள் ஷீஆக்களா?

Lets accept the Truth

Did Shias kill Imam Hussain?

Author: Ash Sheikh Marzookh Mustafi


ரஜப் மாதம் பதின்மூன்றாம் தேதி இமாம் அலி (அலை) பிறந்தநாள்

13th Rajjab Birth of Imam Ali (as) inside Kaaba


அவமதித்தலும், நிராகரிப்புக் குற்றஞ்சுமத்தலும் ஹராம்

Selective Fatwas from Ulemas


கண்டறிந்த உண்மைகள்

Kandarintha Unmaihal (Truthful Facts)

Author: Abu Ali


மீட்பாளரின் வருகைக்கான நிபந்தனைகளும் அடையாளங்களும்

(Conditions and Symptoms for Appearance of the Savior)


அஹ்லுல்பைத்_என்போர்_யார்

Who is AhlulBaith (as)


எம்மைப்_பற்றி_நாம்_கூறுகின்றோம்

We are talking about ourselves


விழிப்புணர்வுக்_கருத்தரங்கு_மறுவாசிப்பு

Awareness Seminar Rehab


முஹர்ரம்_கர்பலா

Muharram Karbala


இஸ்லாமிய சட்டங்கள் இஸ்லாமிய சட்டத்தினை அறிதல்

Islamic Laws in Tamil


இறை நேசச் செல்வர் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக்(அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Imam Jafar e Saadiq (as)


நபி (ஸல்) அவர்களின் பிரதிநிதி

Prophet Muhammad’s Successor

Author: அபு ஷிஃப்னா Abu Shifna


இஸ்லாம் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட தினம்

Islam’s Completion Day Yaume Akmaaluddeen

Author: அபு இம்தாத் Abu Imdad


உம்மி நபி Ummi Nabi

Author: ஷஹீத் மூர்தஸா முதஹ்ஹரி

Shaheed Murtuza Mutahhari


இமாம் கொமெய்னி (ரஹ்) அவர்களின் இறுதி சாஸனம்

Imam Khomeini Last Days


அபூ தாலிப் நரகவாதியா?

Title: Abu Talib Narahawadhiya?

“Is Abu Talib Jahannami (Kafir)?”

Author: அப்துல் ரஸாக் – Abdul Razakபரிசுத்தவான்களின் வரலாறு இமாம் மஹ்தி (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

History of the Infallible Imam Mehdi (as)


இஸ்லாமும் மேற்கத்திய நாகரிகமும் – அல் ஹசராதுல் இஸ்லாமிய்யா

Al Hazaaratul Islamiyya

Author: செய்யித் முஜ்தபா ருக்னி மூஸவீ லாரீ

Syed Mujtaba Rukni Moosvi Laari


இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் அருளிய ஏகத்துவ விளக்கம் – தவுஹீத் அல் முபாஸ்சல்

Tauheed al Mufazzal Imam Jaafar e Sadiq (as)


இஸ்லாத்தில் சமூக உறவுகள்

​Social Relations in Islam

Author: செய்யத் முஹம்மத் ஹுஸைன் தபதபாயி

Syed Muhammad Hussain Tabatabai


ஜிஹாதுல் அக்பர் Jihaadul Akbar

Author: இமாம் கொமெய்னி (ரஹ்) Imam Khomeini (ra)


பாத்திமா ஸஹ்ரா (அலை)

Fathima Zehra (sa)

Author: மௌலவி அல்-ஹாபிஸ் எம்.யூ. முஹம்மது ஸபீர்


ஆன்மீகப் போராட்டமும் அழுகை நிறைந்த சம்பவங்களும்

Spiritual struggles and Painful Events

Author: Ash Shaik Abdul Haleem அஷ்ஷைக் அப்துல் ஹலீம்


அஹ்லுல் பைத்தின் சிறப்புகள்

​Virtues of Ahlul Bayt (as)


இஸ்லாமிய சட்டங்கள்

Islamic Rules

முஹம்மது ஹுஸைன் பால்லாஹ்ஸாதே

Author: Muhammad Hussain Fallahzadey


மௌலானா ரூமியின் கிதாபுல் மஸ்னவி

The Mathnawi of Moulana Jalaluddin Rumi

Author:ஆர் பி எம் கனி RPM Ghani


ஷீஆ சிந்தனைப் பிரிவு – ஒரு அறிமுகம்

அல்லாமா சய்யத் முஹம்மத் ஹுஸைன் தபதபாயீ

An Introduction to the Shia School of Thought

Allaama Syed Mohammed Hussain Thabathabai


நமது நம்பிக்கை (ஒரு ஷீஆ அறிஞரின் விளக்கம்)

Our Creed (The Shia scholar’s explanation) ‘I’tiqad e Maa’

Author:ஆயத்துல்லாஹ் மகாரிம் ஷீராஸீ

Ayatullah Makarim Shirazi


கா்பலா

Karbala

Author: அஷ்ஷைக் அப்துல் ஹலீம் Ash Shaik Abdul Haleem


Waseela (Islamic Research)

வஸீலா – சமய ஆய்வுத் தொகுப்பு

Author: ஸபீர் ஹாபிஸ் – Moulvi Safeer Hafiz


ஏன் தொழுகை – அதன் இரகசியம்தான் என்ன?

Why Prayers (Salaat)? and what are its secrets?

Author: அஷ்ஷைக் அப்துல் ஹலீம் – Ash Shaik Abdul Haleem


மாபெரும் நாகரிகங்களின் பின்னணியில்

Yea! Brother that’s the way it was

Dr. Ali Shariati கலாநிதி அலி ஷரியதி


நல்லோர் கதைகள் ‘Nallore Kadhaigal’

”Dastan e Rastan’ (Stories of Good People)

By Ayatullah Murtuza Mutahhari

அயத்துல்லாஹ் முர்தஸா முதஹ்ஹரி


நான் நேர்வழி பெற்றேன்

Then I was Guided


ஹஸ்ரத் ஸெய்னப் (அலைஹிஸ் ஸலாம்)

Sayyada Zainab (as)


இஸ்லாமிய எண்ணக்கருக்கள்

Islamic Concepts


உண்மை உண்மையாக (ஷீஆக்கள் யார்? அவர்கள் சொல்வதென்ன?)

Truth as it is (Who are Shias? What do they say?)


நபி ஸல் அவர்கள் இமாம் அலீ அலை அவர்களுக்கு வழங்கிய உபதேசங்கள்

Prophet Muhammad (sawaws) teachings to Imam Ali (as)


தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துஆக்கள்

Selected Supplications


நபி (ஸல்) அவர்களின் பிரதிநிதி

Prophet Muhammad (sawaws) Successor


கர்பலா Karbala


இமாம் அலீ அலை அவர்களின் பொன்மொழிகள் (100 தலைப்புகளில்)

Sayings of Imam Ali (100 Topics)


அஹ்லுல்பைத்தின் சிறப்புகள்

Merits of AhlulBayt (as)


வெள்ளிக்கிழமை குத்பாக்கள்

Friday Sermons


இமாம் ஹுஸைனின் எழுச்சி

The Rise of Imam Hussain (as)


இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக்(அலைஹிஸ் ஸலாம்) அவர்களின் மருத்துவப் பணிகள்

Works of Imam Jafar e Sadiq (as) in the field of Medicine


அஹ்லுல்பைத்தின் பார்வையில் வஸீலா

Waseela in the view of AhlulBayt (as)


அஹ்லுல்பைத்தின் பார்வையில் துஆவும் அதன் ஒழுங்குகளும்

Duas/Prayers and its regulations in the view of AhlulBayt


இஸ்லாமிய நோக்கில் சுதந்திரம்

Freedom in the Islamic point of view


இஸ்லாமிய ஒழுக்கவியல்

Islamic Morals and Ethics


பிரார்த்தனைத் தொகுப்பு

Bundle of Duas (Bundle of Prayers)


பாலியலும் பருவ வயதும்

Sexuality and Teenage

‘Mushkilathe Jinsiye Javanaan’

Author: Allaama Nazir Makarim Shirazi

Translated by: Ash-Sheikh Abdul Haleem